Tony Pierce - October 4th
 
Todd Morris - October 9th
 
Scott Oeslager - October 15th
 
Karen Brenneman - October 19th
 
Gerald Ortman - October 26th
 
Bruce Schorsten - October 28th